Biologisk mångfald

Allt om biologisk mångfald och vad vi som företagare och privatpersoner kan göra för att bidra till att bevara den biologiska mångfalden och skapa en stark motståndskraftig planet.

Biologisk mångfald 

Vi behöver bry oss om den biologiska mångfalden. De planetära gränserna som vi måste hålla oss inom. Ett hållbart samhälle måste hålla sig inom de miljömässiga begränsningarna som planeten sätter för oss. Det måste vara på naturens premisser.

Som en forskare sa till oss på ett seminarie med hänvisning till mångfalden av flora och fauna som behövs i världen. ”Även den som är liten och ful har rätt att leva”. Skogens många värden påverkas av 

Skogens biomassa är kol i ett cirkulärt system och basen för en framtida bioekekonomi. 

Skogens potentiella klimatnytta

 • Skogen är en fossilfri resurs
 • Tillgänglig klimatsänka

Ju mindre vi avverkar desto större klimatnytta får vi från skogen. Skogsråvara behövs samtidigt och trä är ett relativt sett hållbart material. 

EU har gett oss ett beting att lagra mer kol i skogen. Hur går det ihop med en allt högre avverkningstakt?

Vi frågar oss om kolinlagring kan bli en del av skogsbruket och om man faktiskt skulle kunna sätta ett pris på att låta skogen stå?

Vad kan du som privatperson göra för att bidra till biologisk mångfald?

 • Odla lokala växter och blommor
 • Skapa miljöer där humlor och bin trivs (och därmed även fåglar
 • Handla mer lokalt
 • Engagera dig i lokala miljöfrämjande initiativ och föreningar
 • Läs på och sprida kunskap

Vad kan du som markägare göra för att bidra till biologisk mångfald?

 • Bruka marken på ett mer diversifierat sätt
 • Hitta alternativa intäktskällor till marken som inte innebär att skogen behöver avverkas i samma takt
 • Återställa våtmarker
 • Plantera en mer diversifierat och därmed skapa en högre resilience mot sjukdomar och svamp mm som kan skada skogen
Biologisk mångfald