Tillsammans skapar vi en positiv förändring 

Vi kan inte längre sitta i baksätet och vänta på att politikerna ska ta ansvaret. Vi behöver själva agera och dra vårt strå till stacken. Vi tror att det är möjligt att skapa en positiv förändring som gynnar både klimat och samhälle.

Vi kommer se drastiska förändringar av klimatet i världen och inte minst i Sverige och fjällvärlden. Glaciärer världen över smälter bort och antalet snödagar med naturlig snö minskar för var år som går. Det visar så gott som alla rapporter och artiklar som skrivits på ämnet. Nu senast även IPCC’s nya rapporter. Alla källor talar samma tydliga språk. 

expedition-g9f1a3487a_1280

WE DON'T HAVE TIME

Klimatförändringar orsakar redan allvarlig skada för samhällen och den globala ekonomin. Bevisen visar att mänskligheten tar allvarliga risker med stabiliteten i jordens livsuppehållande system om den globala genomsnittstemperaturen fortsätter att stiga. Det viktigaste målet för mänskligheten är att stabilisera det globala klimatet på 1,5°C över förindustriella nivåer eller så nära denna gräns som det är möjligt att uppnå. Detta kommer att minska risken för att överskrida irreversibla kritiska punkter (tipping points). För att uppnå detta bör de globala utsläppen av växthusgaser halveras fram till 2030 från en baslinje år 2020 och nästan nå nollnivå år 2050. Samtidigt måste naturlig kollagring och tekniker för borttagning av koldioxid skalas upp snabbt.

Hållbara investeringar. Minestos drake för energiutvinning ur vågor

Investera i förnybar energi: Din guide till aktier inom grön energi

9 mars 2024

I takt med att världen står inför allt mer pressande klimatutmaningar, framträder grön energi inte bara som en lösning på…

Växthuseffekten

Växthuseffekten: Hur den påverkar klimatet och vår planet

11 februari 2024

Växthuseffekten är en naturlig process som spelar en avgörande roll för att upprätthålla jordens temperatur och möjliggöra livet på vår…

Hållbar shopping. handla lokalt

10 Hållbara shoppingtips för miljövänliga konsumenter

29 januari 2024

Här delar vi med oss av 10 tips för hur du som konsument kan göra mer hållbara val när du…

Orsak klimatförändring

Orsakerna till klimatförändringen

27 november 2023

Klimatet på jorden genomgår ständigt naturliga variationer, men den nuvarande förändringen är olik allt annat vi sett tidigare. En samlad…

Photo from COP 27

Klimatrapport inför COP 28 i Dubai

21 november 2023

Det är en sammanfattande översättning på en artikel från UN Climate Change News som släpptes den 14 november 2023. Artikeln…

FN's Kllimatrapport

FNs Klimatpanel IPCC och deras klimatrapporter

21 november 2023

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change (Mellanstatliga Panelen för Klimatförändringar på svenska) och är en vetenskaplig organisation som…

Solceller installerade på mark

Solceller bidrar till minskade globala utsläpp

8 januari 2023

Utvecklingen inom solenergi och solceller går snabbt och det är väl tur det, med ständigt ökande utsläpp behöver vi all…

9 steg till hållbart företagande

Fjällbyrån är ett företag som tagit fram en film med konkreta handfasta tips till er företagare. Ju fler vi är som kan bidra till världens viktigaste omställning desto bättre! vare sig om du är ett företag eller en privatperson är du viktig och alla kan bidra till minskad klimatpåverkan.

ALLA KAN BIDRA

Det är avgörande att mobilisera hela samhället, offentligheten, näringslivet och allmänheten för att uppnå ambitionen att minska utsläppen med hälften till 2030 och säkerställa att vi håller oss inom 1,5°C. Exponental Roadmap har tagit fram fyra sätt för företag att bidra på. För det första genom att snabbt minska sina egna utsläpp. För det andra genom att minska utsläppen i sina värdekedjor. För det tredje genom att tillhandahålla klimatlösningar (produkter, tjänster och projekt) som gör att andra kan undvika och ta bort utsläpp. Slutligen genom att påskynda klimataktioner i samhället och bidra till att skydda och återställa naturen. Detta är tillvägagångssätt som vi alla kan bidra till. Läs mer om Four climate pillar strategy.

Vi behöver alla bidra i klimatomställningen

nature-wallpaper-gd64002afe_1280

Spara energi & resurser

Vi kan inte bara förvänta oss att ny teknik ska lösa allt. Vi måste hushålla med resurserna och vara beredda på att ställa om, det gäller var och en av oss.

child-g0fc01e63e_1280

Utveckla ny teknik

Genom nya innovationer och ny teknik har mänskligheten redan visat att nästan allt är möjligt. Nya innovationer är såklart en mycket viktig faktor.

fox-gccb102e36_1280

Ändra beteende

Vi kan inte bara fortgå som om ingenting har hänt. Vi alla måste vara beredda att agera och skapa nya vanor.

Gröna ekonomin på frammarch

 

Tips till dig som företagare som vill fatta kloka beslut

Handla lokalt och ekologiska råvaror 

Börja mät och minska ert svinn

Handla miljömärkt el 

Minska era transporter

Uppmana era gäster att välja klimatsmarta resvägar och köp

Erbjud vegetarisk mat

Använd inga kemikalier du inte kan ta hand om, man kommer långt på såpa:)

Solceller - en del av lösningen

Solenergi har visat sig vara en effektiv och lönsam investering för många, dessutom är det sannolikt en av de avgörande teknikerna som kan möjliggöra för mänskligheten att klara utsläppsmålen som är satta.

Här kan du läsa mer om solenergi och solceller.

Vi tror på förändring

All omställning och större förändring börjar med individer som skapar något tillsammans. Vi kan alla bidra och det är viktigt att vi gör så. 

”Klimatproblemet” kräver inte ensidigt systemlösningar eller individuella lösningar. Det är när alla bidrar vi kan skapa förändring som ger avtryck. Samverkan är en nyckel. 

Jorden snurrar allt fortare och det har den gjort sen 50-talet. Vår konsumtion, vår byggtakt och så gott som alla andra kurvor fortsätter att öka. Planetens befolkning har också gått från ca 4 miljarder till idag 8 miljarder. Omkring 2050 kommer vi att vara 10 miljarder invånare på planeten och det kommer att kräva att vi på ungefär 36 år bygger hus och infrastruktur för 2 miljarder nya invånare på planeten. Hur ska den se ut?

Vi behöver bry oss om den biologiska mångfalden och hålla oss inom de planetära gränserna. Det måste vara på naturens premisser, inte mänsklighetens.

Det sker otroliga framsteg inom ny teknik, elproduktion och inte minst cirkulär ekonomi. Även lokala gräsrotsinitiativ som skapar hopp.

Enligt Financial Times är vi nu i början av slutet av fossilberoende eran. Det ger väl ändå lite hopp om framtiden:)

Ett klimat i förändring

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change (FN's Klimatpanel på svenska) och är en vetenskaplig organisation som bildades av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) 1988. Syftet med IPCC är att utvärdera den senaste forskningen om klimatförändringar och tillhandahålla information till beslutsfattare runt om i världen.

IPCC producerar regelbundet klimatrapporter som sammanfattar den mest aktuella vetenskapen om klimatförändringar. Dessa rapporter sammanställs av tusentals forskare från hela världen och granskas noggrant innan de publiceras. Rapporterna inkluderar information om klimatvetenskap, effekter av klimatförändringar på miljön, samhället och ekonomin, samt möjliga åtgärder för att mildra och anpassa sig till dessa förändringar.

Här kan du läsa mer om FN's klimatpanel och deras rapporter.

Vad är klimatförändringar?

Detta är så FN förklarar vad Klimarförändringar är. Klimatförändringar syftar på långsiktiga förskjutningar i temperaturer och vädermönster. Sådana förskjutningar kan vara naturliga, till följd av förändringar i solaktiviteten eller stora vulkanutbrott. Men sedan 1800-talet har mänskliga aktiviteter varit den främsta orsaken till klimatförändringar, främst på grund av förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och gas.

Förbränningen av fossila bränslen genererar utsläpp av växthusgaser som fungerar som en filt som omsluter jorden, vilket fångar solens värme och höjer temperaturerna.

De främsta växthusgaserna som orsakar klimatförändringar inkluderar koldioxid och metan. Dessa kommer från användningen av bensin för att köra en bil eller kol för att värma upp en byggnad, till exempel. Avskogning och skogsavverkning kan också frigöra koldioxid. Jordbruk, olje- och gasverksamheter är betydande källor till metanutsläpp. Energi, industri, transport, byggnader, jordbruk och markanvändning är bland de främsta sektorerna som orsakar utsläpp av växthusgaser.

Enligt Financial Times är vi nu i början av slutet av fossilberoende eran. Det ger väl ändå lite hopp om framtiden:)

Scrolla upp