Orsakerna till klimatförändringen

Orsak klimatförändring

Klimatet på jorden genomgår ständigt naturliga variationer, men den nuvarande förändringen är olik allt annat vi sett tidigare. En samlad forskarkår och klimatexperter är överens om att människans utsläpp av växthusgaser är den främsta drivkraften bakom den pågående klimatförändringen. Solen strålar värme mot jorden. En ökad växthuseffekt innebär att fler värmande strålar stannar kvar på…

Läs mer

Klimatrapport inför COP 28 i Dubai

Photo from COP 27

Det är en sammanfattande översättning på en artikel från UN Climate Change News som släpptes den 14 november 2023. Artikeln rapporterar om en ny analys från Förenta nationernas klimatpanel som visar att nationella klimatåtgärdsplaner fortfarande är otillräckliga för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader celsius och uppnå målen i Parisavtalet. Även om vissa…

Läs mer

FNs Klimatpanel IPCC och deras klimatrapporter

FN's Kllimatrapport

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change (Mellanstatliga Panelen för Klimatförändringar på svenska) och är en vetenskaplig organisation som bildades av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) 1988. Syftet med IPCC är att utvärdera den senaste forskningen om klimatförändringar och tillhandahålla information till beslutsfattare runt om i världen. IPCC producerar regelbundet klimatrapporter som…

Läs mer

Solceller bidrar till minskade globala utsläpp

Solceller installerade på mark

Utvecklingen inom solenergi och solceller går snabbt och det är väl tur det, med ständigt ökande utsläpp behöver vi all innovationskraft vi kan upplåta för att minska våra utsläpp och vårt slitage på planeten. Solenergi är en form av förnybar energi och det finns många olika sätt att producera el från solen. Världen över har…

Läs mer